Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ- ΟΜΙΛΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
-
1-
ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΟΜΙΛΙΑ
Το εν λόγω κειμενικό είδος απαιτεί από την πλευρά του μαθητή τη συγγραφή
ενός προφορικού
εκφωνήσει σε κάποια περίσταση
περιστάσεις είναι οι εξής
(ρητορικού) λόγου, τον οποίο υποτίθεται πως πρέπει να. Οι σημαντικότερες από τις υποθετικές αυτές1:
ΟΜΙΛΙΑ
συγκεκριμένη περίσταση και με αντικείμενο ευρείας θεματολογίας
: Πρόκειται για προφορικό λόγο που εκφωνείται με αφορμή
(
πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, επιστημονικό, θρησκευτικό κλπ).
Είδη ομιλίας είναι και τα ακόλουθα
:
􀂾
όργανο
θέμα είτε ανακοινώσεις σχετικά με συγκεκριμένο ζήτημα
εισήγηση μπορεί να απευθύνεται σε όλα τα είδη ακροατηρίων που
προαναφέρθηκαν για την ομιλία
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόκειται για ομιλία που εκφωνείται σε συλλογικό, η οποία περιλαμβάνει είτε προτάσεις πάνω σε συγκεκριμένο. Μια.
􀂾
ακροατηρίου
ΔΙΑΛΕΞΗ: Πρόκειται για λόγο που εκφωνείται ενώπιον εξειδικευμένου[…] με σκοπό την πραγμάτευση ενός εξειδικευμένου
(
μόνο σε ορισμένα είδη κοινωνικών ακροατηρίων
συνήθως επιστημονικού) θέματος. Η διάλεξη μπορεί να απευθύνεται2.
Μία ομιλία μπορεί να απευθύνεται
:
α
) σε εθνικό, διεθνές, κρατικό, διακρατικό, ή άλλο συλλογικό όργανο,
β
) σε κοινωνικό ακροατήριο.
Αναφορικά με την ΟΜΙΛΙΑ ο πομπός είναι απαραίτητο να έχει υπόψη τα
ακόλουθα
:
ΔΟΜΗ
-
Προσφώνηση
-
Πρόλογος/Εισαγωγή
-
Κύριο μέρος
-
Επίλογος
-
Επιφώνηση
1
Γιαννακόπουλος, Σπ., Χριστόπουλος, Δ., αλφαβητάρι ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κειμένων, εκδ. Ε. ΡΩΣΣΗ,
Αθήνα
, 2002, σ. 55
2
ό.π. σ.55
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
-
2-
1.
επιδιώξεις του πομπού και τοποθετείται στο πάνω αριστερό μέρος του
κειμένου
ένας ομιλητής στο ακροατήριό του
παρευρίσκονται ιερωμένοι
προσφώνηση επιβάλλεται να είναι κλιμακωτή
απευθύνεται στο ακροατήριό του ξεκινώντας από τους πιο υψηλά
ιστάμενους και προχωρώντας προς τους απλούς δέκτες
Προσφώνηση: Εξαρτάται άμεσα από την ιδιότητα του δέκτη και τις. Πρόκειται για τον εισαγωγικό χαιρετισμό που απευθύνει. Όταν στο ακροατήριο, προσφωνούνται στην αρχή. Η, δηλαδή ο πομπός.
π
.χ.
Παναγιότατε
,
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας
,
Έντιμε κύριε Υπουργέ
,
Αξιότιμε κύριε Διευθυντή
,Κυρίες

1 σχόλιο:

  1. κακά τα ψέματα στον προφορικό λόγο όλοι μας έχουμε τα ελαττώματα μας αλλά στον γραπτό ειδικά... άστα να πάνε που λένε

    ΑπάντησηΔιαγραφή