Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
H
αυθεντία
ΠΕΙΘΩ επιδιώκεται με ΕΠΙΚΛΗΣΗ στη λογική, στο συναίσθημα, στην, στο ήθος.
Τρόπος πειθούς
:
ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ
Μέσα πειθούς
:
􀂾
Επιχειρήματα
συλλογισμοί
προτάσεις κρίσεως
ρητορικά ερωτήματα
ερωτηματικές προτάσεις ή
􀂾
Τεκμήρια
αποδείξεις
παραδείγματα
στατιστικά στοιχεία
πορίσματα ερευνών
εμπειρικές αλήθειες
παραθέματα
μαρτυρίες
γεγονότα (ιστορικά κ.ά.)
Τρόπος πειθούς
:
ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
Μέσα πειθούς
:
􀂾
Περιγραφή
εικόνα
􀂾
Αφήγηση
-
λόγου
φορτισμένες
Χρήση συγκινησιακού μεταφορικού(λέξεις συναισθηματικά, ειρωνεία, σαρκασμός,
χιούμορ
, υπερβολή, μεταφορά,
λογοπαίγνιο
, δισημία, συνειρμός)
-
Τρόπος πειθούς
Χρήση ρητορικών ερωτημάτων:
ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΑ
Μέσα πειθούς
:
􀂾
προσωπικότητας
Αναφορά σε λόγια μιας
􀂾
Αποφθέγματα
􀂾
Ρητά
􀂾
Γνωμικά
􀂾
Παροιμίες
Τρόπος πειθούς
:
ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ
Μέσα πειθούς
:
􀂾
Αξιόπιστος λόγος
􀂾
Έπαινοι
􀂾
Εγκώμια
􀂾
χαρακτηρισμός
Λανθάνων αξιολογικός
Τρόπος πειθούς
:
ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ
Μέσα πειθούς
:
􀂾
χαρακτηρισμός
Άμεσος ή λανθάνων αξιολογικός
Τρόπος πειθούς
:
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ
Μέσα πειθούς
:
􀂾
Κριτικές
􀂾
Κατηγορητήρια
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
-
2-
ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ
Με την επίκληση στη
δέκτης
λογική επιχειρείται να προβληματιστεί, να πεισθεί λογικά ο, ούτως ώστε να κινητοποιηθεί, να αναλάβει δράση, να αλλάξει τρόπο ζωής,
να
ή
… (στόχος του συγγραφέα). Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση επιχειρημάτων/και τεκμηρίων.
Με την επίκληση στο
το σοβαρό πρόβλημα που θίγεται
συναίσθημα επιχειρείται να ευαισθητοποιηθεί ο δέκτης για, να βιώσει συναισθήματα ενοχής, ντροπής,
φόβου
, δυσπιστίας, απογοήτευσης κτλ. ή χαράς, ικανοποίησης, θάρρους,
εμπιστοσύνης
, ενθουσιασμού κτλ., ούτως ώστε να ανησυχήσει, να προβληματιστεί,
να κινητοποιηθεί
συγκινησιακού μεταφορικού λόγου στην περιγραφή ή
επίσης να χρησιμοποιηθεί το ρητορικό ερώτημα
συναισθηματικό κόσμο του δέκτη
, να … (στόχος του συγγραφέα). Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση/και την αφήγηση. Μπορεί, το οποίο κεντρίζει το.
Με την επίκληση στην
απόψεων του συγγραφέα
δυσερμήνευτο ζήτημα μέσα από τη σοφία μιας προσωπικότητας ή μιας
καταξιωμένης κοινωνικής ομάδας
από τη λαϊκή σοφία
αυθεντία επιχειρείται να τεκμηριωθεί η αξιοπιστία των, να ενισχυθεί η επιχειρηματολογία του, να φωτιστεί ένα(π.χ. επιστημονική αυθεντία) ή ακόμη και μέσα.
Με την επίκληση στο
στο πρόσωπο του πομπού
ήθος του πομπού επιχειρείται να κερδηθεί η εμπιστοσύνη, ώστε οι θέσεις εισηγήσεις του να γίνουν αποδεκτές.
Αυτό επιτυγχάνεται π
να ταυτιστεί με ένα θετικό πρότυπο συμπεριφοράς και να αποκτήσει κύρος
.χ. με λανθάνοντα αξιολογικό χαρακτηρισμό, ώστε ο πομπός.
Με την επίκληση στο
ευθύνη απέναντι σε όσα του προβάλλονται και να αποδεχτεί τις απόψεις
ήθος του δέκτη επιχειρείται να αισθανθεί ο δέκτης την
εισηγήσεις του πομπού
. Αυτό επιτυγχάνεται με άμεσο ή έμμεσο (λανθάνοντα)
αξιολογικό χαρακτηρισμό
, ο οποίος ανάγει το δέκτη σε ξεχωριστή προσωπικότητα,
ηθικά και κοινωνικά αποδεκτή
συμπεριφοράς και να τον ωθήσει να προσπαθήσει να το αποδείξει με τη στάση του
(
πολίτης θα συμφωνούσε μαζί μου ότι
, ώστε να τον ταυτίσει με ένα θετικό πρότυπο.π.χ. Οι καλές μητέρες φροντίζουν τα παιδιά τους με γάλα Χ, Ο δημοκρατικός…).
Με την
αντίθετα επιχειρήματα που
κύρους αυτού που τα αντιπροσωπεύει
επίθεση στο ήθος του αντιπάλου επιχειρείται να αντικρουστούν τα(τυχόν) προβάλλονται, με την καταρράκωση του.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
-
3-
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΝΝΟΙΕΣ
Επιχείρημα
ονομάζεται ένα οργανωμένο σύνολο λογικών προτάσεων κρίσεων
(
τις προτάσεις αυτές να εκφέρεται με ερώτηση
προκείμενες) από τις οποίες προκύπτει ένα λογικό συμπέρασμα. Είναι δυνατόν μία από(ρητορικό ερώτημα).
Συλλογισμός
επιχείρημα
ονομάζεται η διαδικασία ή η μέθοδος με την οποία καταστρώνεται ένα.
Ένας ολοκληρωμένος συλλογισμός αποτελείται από τρία βασικά μέρη
:
Τη μείζονα προκείμενη
, την ελάσσονα προκείμενη και το συμπέρασμα.
Προκείμενες είναι προτάσεις
Συμπέρασμα είναι πρόταση
προκείμενες
, κρίσεις, υποθέσεις, ερωτήματα/ περίοδος στην αποδοχή της οποίας καταλήγουν οι. Είναι δηλαδή το λογικό επακόλουθο των προκείμενων.
☺ Οι συλλογισμοί της λογικής έχουν μορφή καθαρά τυπική
, στεγνή και σύντομη,
περιέχουν μόνο προτάσεις
ανάπτυξη
-κρίσεις. Τα επιχειρήματα σένα κείμενο έχουν, σύνταξη και διατύπωση πολυποίκιλη. (Π σ. 14)
► Το επιχείρημα
ή την ανατροπή μιας θέσης
, λοιπόν, εμπεριέχει συλλογισμό ή σειρά συλλογισμών για τη στήριξη.
Βιβλιογραφία
Έκφραση Έκθεση για το Ενιαίο Λύκειο, τεύχος γ΄, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2004.
Γιαννακόπουλος Σπ., Ζαμάρια Κ., Σαφλαγιούρα Φ., Χριστόπουλος Δ., Έκφραση Έκθεση Γ
Ενιαίου Λυκείου
, εκδ. Ε. ΡΩΣΣΗ, Αθήνα, 2001.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κειμένων
Γιαννακόπουλος Σπ., Χριστόπουλος Δ., Νεοελληνική Γλώσσα για το Λύκειο, Αλφαβητάρι, εκδ. Ε. ΡΩΣΣΗ, Αθήνα, 2002.
Κωστάλα Τ., Έκφραση Έκθεση Γ΄Λυκείου, τόμος Β΄, εκδ. Σαβάλλας, Αθήνα 2001.
Φράγκος Ν. , Έκφραση Έκθεση γ΄ενιαίου λυκείου, εκδ. ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 2003.
Βάνιας
Τσολάκης Χρ. Από το λόγο στη συνείδηση του λόγου Έκθεση: ανοιχτή πληγή, Θεσσαλονίκη1995.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου