Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΛΑΘΗ ….


Το σωστό είναι:

 διαφήμιση και όχι διαφήμηση
(= διαφημίζω)

 όσον αφορά και όχι ως αναφορά

 αντεπεξέρχομαι και όχι ανταπεξέρχομαι

 απαθανατίζω και όχι αποθανατίζω

 λανθασμένη επιλογή και όχι λάθος επιλογή

 ανέκαθεν και όχι από ανέκαθεν

 ανεξιθρησκία και όχι ανεξιθρησκεία
(αλλά θρησκεία)

 επιρροή και όχι επιροή

 επήρεια και όχι επίρεια

 παρεμπιπτόντως και όχι παρεπιπτόντως

 ανενημέρωτος και όχι ανημέρωτος

 οτιδήποτε και όχι ο,τιδήποτε

 πληροίς / πληροί και όχι πληρείς / πληρεί
(= πληρόω –ώ)

 να /θα επιστήσω και όχι να /θα εφιστήσω
(= εφιστώ)
(π.χ. την προσοχή)

 τίθενται (γ’ πληθ.) και όχι τίθονται

 στο πλαίσιο και όχι στα πλαίσια

 Το ρήμα βάλλω και τα σύνθετα του :

• με δύο –λ- στους εξακολουθητικούς χρόνους
π.χ. Για πολλά χρόνια επέβαλλε τη γνώμη του.

• με ένα –λ- στους στιγμιαίους και συντελεσμένους χρόνους
π.χ. Σήμερα κατέβαλε σοβαρή προσπάθεια.


 Το ευφωνικό –ν- (στο άρθρο: τον, την, στο αριθμητικό: έναν, στην προσωπική αντωνυμία: αυτήν, την, στα άκλιτα: δεν, μην) διατηρείται όταν ακολουθεί φωνήεν ή όταν ακολουθούν τα: κ, π, τ, μπ, ντ, γκ, τζ, τσ, ξ, ψ.
π.χ. την κίνηση, έναν πελάτη αλλά τη ζωή, δε θέλω.

 Τα ότι και ό,τι :
• ό,τι = οτιδήποτε
• ότι (ειδικός σύνδεσμος) = πως

π.χ. ό,τι πεις, είναι σεβαστό.
Δηλώνει ότι υπηρέτησε …

 • εμπειρία = βίωμα π.χ. Ο τοκετός είναι μοναδική εμπειρία για τη γυναίκα

• πείρα = σύνολο από εμπειρίες π.χ. Από την πολύχρονη θητεία του στην εκπαίδευση απέκτησε μεγάλη διδακτική πείρα.

 υπόψη / υπόψην αλλά υπ’ όψιν

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΖΕΥΓΗ ΠΟΥ ΣΥΓΧΕΟΥΜΕ ΣΥΝΗΘΩΣ …

καταρχάς= στην αρχή, αρχικά, πρώτα πρώτα (χρόνος) καταρχήν= βασικά, σε γενικές γραμμές (τρόπος)
απλά= με απλό τρόπο απλώς= μόνο
τέλεια= με τελειότητα τελείως= εντελώς
έκτακτα= ευχάριστα, θαυμάσια, ωραία εκτάκτως= ξαφνικά
άμεσα (τροπικό επίρρημα) = απευθείας αμέσως (χρονικό επίρρημα) = τώρα, στη στιγμή
ιδιαίτερα= υπερβολικά ιδιαιτέρως= ξεχωριστά
ευχάριστα= απολαυστικά ευχαρίστως= πρόθυμα
αδιάκριτα= με αγένεια αδιακρίτως= χωρίς εξαίρεση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου